Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

21:28
21:28
21:27
7555 704e 390
Reposted frommessinhead messinhead viazupson zupson
21:27
0019 a0ee 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viagabunia gabunia
21:25
Niech mi pani wyzna, czy nie wydaje się pani niekiedy, że pęka pani pod naciskiem niewypowiedzianych słów?
— Margaret Mitchell "Przeminęło z wiatrem"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagabunia gabunia
21:24
4685 59cf 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viadeparter departer
21:24
Przez całe życie ludzie będę próbowali osłabić twoją wiarę w siebie. Kiedy tak się zdarzy, przypomnij sobie, że dopną swego tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Krocząc przez życie, zawsze trzymaj wysoko uniesioną głowę i nie zatrzymuj się. Nigdy nie pozwól nikomu odebrać sobie wiary w siebie, bo to naprawdę jest wszystkim, co posiadasz.
— Sherry Argov
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viadeparter departer
21:23
3321 0d75 390
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadeparter departer
21:23
0393 51f9 390
Reposted fromdelain delain viablaxkseoul blaxkseoul
21:23
3171 8509 390
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablaxkseoul blaxkseoul
21:23

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viablaxkseoul blaxkseoul
21:22
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablaxkseoul blaxkseoul
21:22
21:22
- No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablaxkseoul blaxkseoul
21:22
2671 4b62 390
Reposted frompierdolony pierdolony viablaxkseoul blaxkseoul
21:20
3316 e317 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:20
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
Reposted fromdivi divi viadeparter departer

July 27 2017

18:19
3754 c4b5 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viastraggler straggler
18:18
0100 1263 390
Reposted fromowca owca viastraggler straggler
18:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl