Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

22:38
8046 fc20 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaawaken awaken
22:38
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaawaken awaken

March 06 2017

14:23
14:23
2677 6c66 390
Reposted fromnoja noja viapodkrawatem podkrawatem
14:23
0161 6169 390

February 28 2017

11:43
2210 1408 390
Reposted fromrol rol viaviolethill violethill
11:33
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaawaken awaken

February 14 2017

16:21
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaawaken awaken
16:19
"w Stanach Zjednoczonych rozmawiałem z najsympatyczniejszym człowiekiem, jakiego poznałem w życiu; było to gdzieś w Alabamie, w przydrożnym Waffle House, gdzieś o drugiej nad ranem. Był to czarny facet, około czterdziestki, weteran wojny w Iraku. Piliśmy kawę. Powiedział mi, żebym nigdy się nie bał, bo strach jako emocja tak naprawdę nie ma żadnego sensu. Pracuję nad tym."
— Jakub Żulczyk

June 26 2015

13:36
ohhhhhhh, niech dzieje się.
przygodo. wakacje 2015, witajcie!
13:35
13:35
3819 a50d 390
Reposted fromwestwood westwood viaterriblelove terriblelove
13:35
6671 921f 390
Halina Poświatowska
13:34
5350 5f69 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaviolethill violethill
13:34
7283 7d3d 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaviolethill violethill

June 23 2015

17:37
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)

June 22 2015

14:38
Powiedz mi, że nie muszę się bać.

June 20 2015

08:10
3563 6e89 390
Reposted fromretaliate retaliate viacurlydreamer curlydreamer
08:10
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viacurlydreamer curlydreamer
08:10
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacurlydreamer curlydreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl