Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

23:23
23:23
2685 352d 390
23:17
6922 2816 390
23:15
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viaviolethill violethill
23:14
6749 fcae 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaviolethill violethill
23:14
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaviolethill violethill
23:13
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viazupson zupson
23:13
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viazupson zupson
23:13
2651 d495 390
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie viazupson zupson
23:12
23:12
9889 1b5c 390

July 02 2017

21:43
8729 56f4 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
21:42
8097 6fcc 390
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul viainyou inyou
21:41
7994 f3bd 390
Reposted fromyanek yanek viazupson zupson
21:41
21:41
3876 a305 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaslomiak slomiak
21:41
Strach przed lataniem i głód doświadczeń.
— Myslovitz
Reposted fromoddity oddity vianowaczi nowaczi
21:39
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viazupson zupson
21:39
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viazupson zupson
21:37
2510 573a 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl