Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

18:19
3754 c4b5 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viastraggler straggler
18:18
0100 1263 390
Reposted fromowca owca viastraggler straggler
18:18
18:17
1488 c3af 390
Reposted fromscorpix scorpix viaou ou
18:17
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapuella13 puella13
18:17
3791 577c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapuella13 puella13
18:17
18:14
5919 b32d 390
Reposted frombanitka banitka viapandorcia pandorcia
18:14
5932 b908 390
Reposted frombanitka banitka viapandorcia pandorcia
18:14
2188 5242 390

July 25 2017

20:01
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaou ou
19:56
19:54
9145 fc28 390
Reposted fromintrigante intrigante viagabunia gabunia
19:52
19:52
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
19:52
4369 b476 390
Reposted fromrisky risky viamefir mefir
19:51
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości. Od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
19:51

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
19:51
8786 9fb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
19:49
4562 b8c0 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl