Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2019

20:44
8199 6c6d 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazupson zupson
20:38
20:35
5446 7f28 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasaphirka saphirka
20:34

April 15 2018

21:17
2992 6fe7 390
Reposted fromepidemic epidemic viaou ou
21:16
7590 fd72 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
21:12
21:08
0552 129d 390
Reposted fromGIFer GIFer viaslomiak slomiak
21:08
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viaimpressive impressive
21:07
8989 6550 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianowaczi nowaczi
21:05
2299 7b18 390
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viaMerlinka Merlinka
21:05
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viamy-life my-life
21:04
7842 2df9 390
Reposted fromlouse louse viamy-life my-life
21:03
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer vianowaczi nowaczi
21:02
21:02
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:01
0502 8cf3 390
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaadriannak adriannak

January 28 2018

13:18
13:16
0707 2f03 390
Reposted fromslodziak slodziak

November 15 2017

16:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl